+48 22 67 525 67
info @ spectro-lab.pl
Imię i Nazwisko Firma lub Instytucja i Dział Adres Kod pocztowy                      Miasto Telefon                                  Adres email

Pola oznaczone (* ) są obowiązkowe.

Opis Newsletter Wyślij wiadomość
Kontakt inną drogą
Po prostu zadzwoń do nas
+48 22 675 25 67
Wyślij fax:
+48 22 811 98 18
Napisz do nas:
info@spectro-lab.pl

Szczegóły

Analizatory elementarne CHNSO serii FLASH 2000

Producent: Thermo Scientific


Analizatory serii FLASH 2000 to urządzenia do Organicznej Analizy Elementarnej (OEA) wykorzystujące metodę dynamicznego, pełnego spalania próbek (różnego pochodzenia, organicznych, nieorganicznych) w piecu redukcyjno - utleniającym z elektronicznie sterowaną temperaturą, separacji powstających gazów na kolumnie i ich detekcji na wysokiej czułości detektorze termoprzewodnościowym.

Dzięki modułowej budowie analizatory serii FLASH 2000 spełniają potrzeby analityczne szerokiego spektrum odbiorców. Istnieje możliwość dobrania najlepszej konfiguracji do precyzyjnych oznaczeń zawartości takich pierwiastków, jak: C H N S O w próbkach różnego pochodzenia:

 • nieorganicznych i organicznych,
 • farmaceutycznych,
 • petrochemicznych,
 • w przemyśle energetycznym (w węglach i biomasie),
 • środowiskowych (osady),
 • gleb, zbóż, drewna,
 • pochodzenia morskiego,
 • żywności,
 • ciekłych i stałych.

Analizatory serii FLASH 2000 – zalety:

 • całkowita automatyzacja pomiarów dzięki unikalnym funkcjom Auto+Start, Auto+Standby, Auto+Ready i Automatic Leak Test (automatyczny detektor wykrywania nieszczelności)
 • modułowa konstrukcja, dostosowana do potrzeb
 • wszechstronność - aparaty są rekonfigurowane, co oznacza, że zakupiony analizator np. C H N może być w dowolnej chwili rozbudowany o analizy S i O na tym samym urządzeniu
 • elektroniczne sterowanie przepływem gazów (masowe kontrolery przepływu gazów, brak rotametrów), gwarantujące precyzję oznaczeń
 • brak efektów pamięciowych, brak efektów matrycowych
 • jeden detektor TCD umieszczony w komorze stabilizowanej temperaturowo
 • wsparcie techniczne i aplikacyjne poprzez serwis OEA Cookbook (http://info1.thermoscientific.com/forms/OEACookbook)


Analizatory serii FLASH 2000 – charakterystyka techniczna:

 • dostępne autosamplery na 31 lub 124 pozycji, jak również autosampler ze strzykawką do dozowania próbek ciekłych (bez konieczności umieszczania próbek w tygielkach), sterowane elektronicznie, niewymagające zasilania sprzężonym powietrzem,
 • szeroki zakres pomiarowy od 0.01 (100 ppm) do 100 % dla całego zakresu naważek ciał stałych, od 15 ppm dla cieczy,
 • opcjonalny detektor FPD (Siarka na poziomie śladowym: 5 – 10 ppm), przy użyciu tego samego urządzenia i oprogramowania,
 • czułość – możliwość analiz próbek od 0.1 mg do 1 g,
 • automatyczne, precyzyjne dozowanie tlenu do pieca za pomocą funkcji OxyTune®,
 • szybkie analizy – całkowity czas analizy od 5 do 12 minut,
 • oprogramowanie Eager Experience działające w środowisku Windows - najbogatszy pakiet do analizy OEA na świecie,
 • opcjonalna kwalifikacja (IQ, OQ),
 • możliwość podłączenia do zewnętrznej wagi i automatycznego odczytu masy.

Zastosowania:

Zastosowania Artykuł  Słowa kluczowe 

Rolnictwo,
Geologia,
Środki ochrony roślin  
      

 Organiczna Analiza elementarna w badaniach gleb
 i roślin z wykorzystaniem analizatora FLASH 2000
 Gleby
 TOC
 Rośliny (liście, ziarna)
 C H N
 Charakterystyka próbek geologicznych i rolnych
 za pomocą analizatora elementarnego FLASH 2000
 sprzężonego z detektorem FPD
 Analiza śladowa siarki
 Skały
 Gleby
 Ziemie
 Piasek,
 Liście
 Drewno
 Celuloza
 Analiza śladowa siarki za pomocą FLASH 2000
 przekraczająca granice pomiarowe klasycznej
 organicznej analizy elementarnej (OEA)
 Detektor FPD
 Detekcja siarki na poziomie
 5-10 ppm
 Analiza zawartości C H N w próbkach
 zawierających fluor
 Analiza CHN
 (SiF6)-2
 Środki antyseptyczne
 Pasta do zębów
 Analiza zawartości białka w ziarnach i zbożach
 z wykorzystaniem FLASH 2000
 Analiza N
 AOAC, metoda 990.03
 AACC, metoda 46-30
 Soja
 Zboża
 Powtarzalność oznaczenia azotu/białek w próbkach
 żywności za pomocą analizatora FLASH 2000
 Analiza N
 Mąka
 Kasza
 Makaron

 Polimery,
 Katalizatory,
 Materiały węglowe

 Charakterystyka materiałów ze śladowymi
 zawartościami siarki za pomocą analizatora
 elementarnego FLASH 2000  Thermo Scientific 
 sprzężonego z detektorem FPD
 Analiza śladowa siarki
 Katalizatory
 Włókna węglowe
 Nanorurki węglowe
 Papier
 Polimery
 Polietylen
 Metalurgia,
 stale,
 stopy metali
 Oznaczenie siarki w stopach metali i stalach
 za pomocą analizatora elementarnego FLASH 2000  
 Thermo Scientific sprzężonego z detektorem FPD
 Dokładność
 Metale
 Stopy
 Stal
 Materiały węglowe  Analiza zawartości C H N S O w materiałów węglowych
 za pomocą analizatora elementarnego FLASH 2000
 Węgiel
 Koks
 Sadza
 Grafit
 CHNS/O
 Wartość opałowa
  Farmacja  Oznaczenie zawartości C H N S O w próbkach
 farmaceutycznych
 Analiza CHNS/O
 Tabletki
 Farmacja
 Walidacja
 Związki z fluorem
 Analiza zawartości C H N w próbkach
 zawierających fluor
 Analiza CHN
 (SiF6)-2
 Środki antyseptyczne
 Pasta do zębów
 Przemysł rafineryjny    Udoskonalenia w analizach (bio)olejów napędowych
 z wykorzystaniem analizatora elementarnego
 FLASH 2000
 Analiza CHNS
 Biodiesel
 Diesel
 Analizator FLASH 2000 w badaniach próbek rafineryjnych  Olej
 Węgiel
 Katalizatory
 Ropa naftowa
Przemysł energetyczny     Analiza zawartości CHNS/O w biopaliwach oraz biomasie
 z wykorzystaniem analizatora FLASH 2000
 Analiza CHNS/O
 Paliwa alternatywne
 Brykiet ze słomy
 Ziarna
 Pestki
 Analiza zawartości C H N S O w materiałów węglowych
 za pomocą analizatora elementarnego FLASH 2000
 Węgiel
 Koks
 Sadza
 Grafit
 CHNS/O
 Wartość opałowa
 Analizator FLASH 200 w badaniach próbek rafineryjnych  Olej
 Węgiel
 Katalizatory
 Ropa naftowa
 Żywność  Powtarzalność oznaczenia azotu/białek w próbkach
 żywności za pomocą analizatora FLASH 2000
 Analiza N
 Mąka
 Kasza
 Makaron

Katalog

Informacje
 • Broszura 1
 • Broszura 2
 • OEA gleb i materiałów roślinnych
 • Organiczna analiza elementarna biomasy


FLASH 2000

 • FLASH 2000