+48 22 67 525 67
info @ spectro-lab.pl
Imię i Nazwisko Firma lub Instytucja i Dział Adres Kod pocztowy                      Miasto Telefon                                  Adres email

Pola oznaczone (* ) są obowiązkowe.

Opis Newsletter Wyślij wiadomość
Kontakt inną drogą
Po prostu zadzwoń do nas
+48 22 675 25 67
Wyślij fax:
+48 22 811 98 18
Napisz do nas:
info@spectro-lab.pl

Szczegóły

Analizatory DMA+ firmy Metravib to specjalistyczne rozwiązania umożliwiające ocenę materiałów na podstawie analizy ich właściwości lepkosprężystych oraz wykonywanie testów zmęczeniowych materiałów w niespotykanych w standardowych aparatach DMA warunkach siły i częstotliwości. Dostępność sił dynamicznych w zakresie do 2000 N oraz częstotliwości do 1000 Hz umożliwia analizy DMA sztywnych kompozytów, w tym opartych np. na cementach, jak również umożliwia testowanie materiałów w warunkach odpowiadających rzeczywistym obciążeniom, jakim są poddawane podczas użytkowania.
Najnowsza seria analizatorów do dynamiczno-mechanicznej analizy termicznej DMA+ obejmująca modele DMA+ 300, DMA+ 1000 oraz DMA+2000, bazuje na najnowszych rozwiązaniach technologicznych (min. w zakresie napęd, przetworników siły i odkształcenia) oraz ponad  40-letnim doświadczeniu  specjalizującej się tylko w dynamiczno-mechanicznej analizie termicznej firmy 01dB-Metravib.
Konstrukcja aparatów DMA+ oparta jest na jednoodlewowej dużej sztywności ramie, zapewniającej optymalną sztywność układu pomiarowego i szeroki zakres częstotliwości.

Najważniejsze zalety serii DMA+

 • Szeroki zakres sił, w zależności od modelu: 300, 1000 lub 2000 N
 • Częstotliwość: od 0.00001 Hz do 1000 Hz lub 200 Hz
 • Dynamiczny zakres odkształceń: 12 mm
 • Zakres temperatur: od -150°C do +500°C
 • Dużej sztywności jednoodlewowa rama mechaniczna umożliwiająca stosowanie dużych obciążeń i częstotliwości
 • Wysokiej precyzji pomiary
 • Możliwość analizy większych, bardziej reprezentatywnych próbek
 • Zaawansowane algorytmy kontrolujące warunki pomiaru (w zakresie liniowej i nieliniowej lepkosprężystości)
 • Szeroki wybór uchwytów pomiarowych do gum, tworzyw sztucznych, kompozytów (3 pt bending, 4 pt Bendig, dual/single cantilever, rozciąganie, ściskanie, ścinanie – 4 rodzaje uchwytów)
 • Konstrukcja zapewniająca łatwość dostosowywana do aplikacji
 • Zoptymalizowana ergonomia, zapewniająca duży komfort pracy
 • Szeroki wybór oprzyrządowania do przygotowania próbek (do pojedynczych testów, jak i zautomatyzowanych)


Możliwości rozbudowy aparatów serii DMA+:

 • O system do testów zmęczeniowych
 • O system do kontroli propagacji  naprężeń
 • O system obserwacji próbki (optyczny)
 • O system rejestrujący proces budowania ciepła w próbce podczas odkształcania (z wykorzystaniem podczerwieni)
 • O układ kontroli atmosfery gazowej
 • O układ generacji i kontroli zawartości pary wodnej
 • O przystawkę umożliwiającą jednoczesną analizę DSC i DMA (np. analiza utwardzania cementów, sieciowania polimerów, skurcz materiałów itp.)
 • O przystawkę do pomiarów reologicznych cieczy, żywic (np. do analizy procesu sieciowania)


Dostępne rodzaje testów aparatów serii DMA+:

 • charakterystyka dynamicznych modułów sprężystości, stratności i kąta stratności w funkcji temperatury, czasu, częstotliwości, amplitudy odkształceń, w kontrolowanych warunkach atmosfery gazowej i wilgotności
 • Wyznaczenie temperatur przejść fazowych zachodzących w próbce (przejścia szklistego, sieciowania, topnienia)
 • Wyznaczenie efektu Payne’a  
 • Wyznaczenie efektu Mullinsa
 • Testy w warunkach statycznych – relaksacja, pełzanie, rozciąganie, ściskanie
 • Kombinacja testów statycznych i dynamicznych
 • Superpozycja czasowo-temperaturowa
 • Jednoczesne analizy DMA/DSC
 • Kontrola propagacji naprężeń
 • Kontrola budowania ciepła w próbce
 • Podatność zmęczeniowa z możliwością kontroli kształtu fali generującej naprężenia


Wykorzystanie DMA+
Mnogość dostępnych testów zapewnia wykorzystanie wyników między innymi w następujących ocenach:

 • w badaniach materiałowych w zakresie tworzyw sztucznych, gumy, metali, cementów
 • surowców (np. rodzaju kauczuku) i kompozytów pod kątem wykorzystania ich w konkretnych aplikacjach (np. jako materiały na opony gumowe, paski klinowe, itp.)
 • wpływu poszczególnych składników (np. napełniaczy), sposobu sieciowania, itp. np. na właściwości tłumiące, mechaniczne kompozytów
 • wpływu orientacji napełniacza, określenie właściwości anizotropowych
 • wpływu sposobu przetwórstwa (warunków i rodzaju mieszalnika)
 • warunków sieciowania (optymalizacja temperatury, czasu, liczby cykli)
 • materiałów do specjalnych aplikacji (możliwość tłumienia drgań mechanicznych, dźwięków, duża/mała sztywność , zakres niskich lub wysokich temperatur pracy)
 • starzenia materiałów i kompozytów pod wpływem ozonu, promieniowania UV, temperatury
 • odporności na warunki środowiska zewnętrznego (woda, wilgotność, oleje, rozpuszczalniki)
 • podatności zmęczeniowej materiałów (termiczna, mechaniczna z możliwością kontroli kształtu fali generującej naprężenia)
 • przebiegu pękania materiałów
 • długoterminowej podatności na pełzanie materiałów
 • kontroli jakości w przemyśle gumowym, tworzyw sztucznych, kompozytów polimerowo-betonowych, kompozytów polimerowo-metalowych i wielu innych

Katalog

Informacje Nie

Polecamy również

Analizator DMA 25/50

Analizator DMA 25/50

Analizatory DMA serii VHT104

Analizatory DMA serii VHT104

     


Analizatory DMA+ Series