+48 22 67 525 67
info @ spectro-lab.pl
Imię i Nazwisko Firma lub Instytucja i Dział Adres Kod pocztowy                      Miasto Telefon                                  Adres email

Pola oznaczone (* ) są obowiązkowe.

Opis Newsletter Wyślij wiadomość
Kontakt inną drogą
Po prostu zadzwoń do nas
+48 22 675 25 67
Wyślij fax:
+48 22 811 98 18
Napisz do nas:
info@spectro-lab.pl

Szczegóły

Analizator sorpcji gazów Surfer

Surfer, firmy Thermo Scientific, to statyczny objętościowy analizator sorpcji (fizycznej i chemicznej) gazów, umożliwiający w kontrolowanych warunkach ciśnienia i temperatury wyznaczenie takich parametrów ciał stałych, jak:
- wielkość powierzchni właściwej, wykorzystując np. metodę BET;
- rozkład wielkości porów w zakresie mezo-, mikro- oraz ultra-mikroporów;
- całkowitą objętość porów i  jej rozkład;
- charakterystykę miejsc aktywnych na powierzchni próbki.


Analizator sorpcji gazów Surfer – możliwości pomiarowe:

W zależności od konfiguracji:
- sorpcja fizyczna (analizy powierzchni właściwej oraz charakterystyki porów wykorzystująca zjawisko adsorpcji cząstek gazu obojętnego na powierzchni próbki w temperaturach kriogenicznych)
- chemisorpcja (oznaczenie miejsc aktywnych w podwyższonych temperaturach)
- wyznaczenie wielkości powierzchni właściwej od 5 e-4 m2/g (w zależności od gazu sorbującego i konfiguracji aparatu)
- wyznaczenie objętości porów od 1e-4 cm3/g
- wyznaczenie wielkości średnicy porów od 0.3 nm
 

Analizator sorpcji gazów Surfer – zalety:
- konstrukcja modułowa – dostępny szeroki wybór przetworników ciśnienia i pomp próżniowych, pozwalający skonfigurować urządzenie w zależności od potrzeb, pozostawiając możliwość rozbudowy w przyszłości
- najkrótsze czasy analizy dzięki zredukowanej do minimum objętości „martwej” układu próżniowego umożliwiającej zwiększenie czułości detekcji gazu
- możliwość użycia o 50 % mniejszej objętości próbki, niż w standardowych aparatach
- nowy mikrosystem dozowania małych objętości gazu oparty na podwójnym mikrozaworze, zapewniający ręczne lub automatyczne ustawianie poziomów ciśnień, przy których wykonywane są pomiary w precyzyjnych wielopunktowych eksperymentach lub szybkich analizach BET
- łatwe w obsłudze i wszechstronne oprogramowanie zapewniające wybór następujących metod obliczeniowych

  • Powierzchnia właściwa: BET 2 parametry, BET pełne równanie z regresją nieliniową, Langmuir, Dubinin-Radushkevich-Kaganer, ESW, t-plot, alpha-S-plot, MP-Plot
  • Standardowe izotermy: Halsey, Fransil, Harkins-Jura, De Boer, Halenda, Lecloux, definiowane przez użytkownika
  • Rozkład wielkości mezoporów: Barrett-Joyner-Halenda, Dollimore-Heal, Cranston-Inkley, metoda bezmodelowa
  • Rozkład wielkości mikroporów z potencjałem: Horvath-Kawazoe, Saito-Foley, Dubinin-Stoeckli

- automatyczne sterowanie poziomem czynnika chłodzącego w dewarze, z kontrolą w przedziale +/- 0.05 mm
- trzy niezależne stacje odgazowania próbek z możliwością odgazowania próbki w zakresie do 4500C; system dwuzaworowy umożliwiający odgazowanie nawet najdrobniejszych proszków bez niebezpieczeństwa ich zassania
- zwarta, zoptymalizowana konstrukcja –by minimalizować zajmowaną przestrzeń w laboratorium

Katalog

Informacje Nie

Polecamy również

Analizator chemisorpcji TPDRO 1100

Analizator chemisorpcji TPDRO 1100

Piknometr helowy Pycnomatic

Piknometr helowy Pycnomatic

     


Surfer

  • Surfer