+48 22 67 525 67
info @ spectro-lab.pl
Imię i Nazwisko Firma lub Instytucja i Dział Adres Kod pocztowy                      Miasto Telefon                                  Adres email

Pola oznaczone (* ) są obowiązkowe.

Opis Newsletter Wyślij wiadomość
Kontakt inną drogą
Po prostu zadzwoń do nas
+48 22 675 25 67
Wyślij fax:
+48 22 811 98 18
Napisz do nas:
info@spectro-lab.pl

Szczegóły

Urządzenia IsoSORP® firmy Rubotherm to grawimetryczne analizatory adsorpcji i/lub absorpcji wyposażone w opatentowany mechanizm wagi ze sprzężeniem magnetycznym, a zatem doskonale przystosowane do pracy praktycznie ze wszystkimi gazami, czy oparami cieczy, również reaktywnymi/korozyjnymi, w szerokim zakresie ciśnień i temperatur.


Analizatory IsoSORP® zapewniają:

 • Wysokiej rozdzielczości i powtarzalności pomiary zmiany masy dowolnych rodzajów
 • Pracę z różnego rodzaju gazami, oparami, w tym korozyjnymi, czy cieczami nadkrytycznymi w podwyższonych temperaturach i pod wysokimi ciśnieniami dzięki hermetycznemu rozdzieleniu komory pomiarowej i mechanizmu wagi
 • Wysokiej precyzji system dozowania gazów i generacji oparów,
 • Pełną automatyzację pomiarów izoterm sorpcji w zakresie ciśnień do 150 bar lub 350 bar w warunkach przepływy gazów, lub do 700 bar w warunkach statycznych
 • Szeroki zakres temperatur: od -196 do 400 0C – dostępne różne systemy kontroli temperatury: Cyro-Cooling wykorzystujący ciekły azot, Cold Gas Cooling – mechaniczne chłodzenie gazami, Liquid Circulator – termostat cieczowy oraz Electrical Heating – grzanie elektryczne
 • Wybór czterech rodzajów wag, z o zakresie dynamicznych zmian mas od 200 g do 25 g i czułościach od 0.01 μg g do 10 μg
 • Przygotowanie próbki do pomiarów poprzez suszenie/ogrzewanie w próżni lub przepływie gazów, z ciągłą rejestracją zmiany masy próbki (zapewniającej kontrolę i dokumentację wydajności procesu przygotowania próbki)
 • Elastyczność względem potrzeb dzięki modułowej konstrukcji – wykorzystywane tu elementy, np. waga ze sprzężeniem magnetycznym, mogą był łatwo dostosowywane do nowych aplikacji
 • Unikalny system jednoczesnych pomiarów sorpcji i gęstości atmosfery otaczającej próbkę z wykorzystaniem wagi ze sprzężeniem magnetycznym. Ta dodatkowa informacja jest ważna w przypadku pomiarów wysokociśnieniowych oraz w przypadku pracy z mieszaninami gazów w celu oceny danych eksperymentalnych.


Dostępne kombinacje ciśnień i temperatury w analizatorach IsoSORP®

Wraz z analizatorem dostarczane jest kompleksowe oprogramowanie do sterowania I analizy danych. Oprogramowanie umożliwia zaprogramowanie automatycznych serii pomiarów izoterm lub izobar. System jest wyposażony w zaawansowany wysokiej czułości system detekcji stanu równowagi, zapewniający kontynuację pomiarów po osiągnięciu stanu równowagi. Ponadto, na podstawie zebranych danych eksperymentalnych, oprogramowanie umożliwia charakterystykę własności fizycznych materiałów, np. efektywnego współczynnika dyfuzji podczas adsorpcji cieczy nadkrytycznych w polimerach.

Obszary zastosowań analizatorów sorpcji IsoSORP®:

 • wyznaczanie izoterm i kinetyki adsorpcji gazów
 • badania zdolności sorpcji gazów (krzywe PCT)
 • absorpcja i rozpuszczalność gazów
 • współczynnik dyfuzji i przenikania
 • procesy zwilżania i suszenia
 • procesy zgazowania
 • korozja materiałów
 • rozdzielanie mieszanin cieczy

Katalog

Informacje Nie


Grawimetryczne Analizatory Sorpcji IsoSORP

 • Grawimetryczne Analizatory Sorpcji IsoSORP
 • Zakresy ciśnienia i temperatury