+48 22 67 525 67
info @ spectro-lab.pl
Imię i Nazwisko Firma lub Instytucja i Dział Adres Kod pocztowy                      Miasto Telefon                                  Adres email

Pola oznaczone (* ) są obowiązkowe.

Opis Newsletter Wyślij wiadomość
Kontakt inną drogą
Po prostu zadzwoń do nas
+48 22 675 25 67
Wyślij fax:
+48 22 811 98 18
Napisz do nas:
info@spectro-lab.pl

Szczegóły

Przeznaczenie:
Reometr MDR Basic to system bezrotorowy, z dwustożkową, uszczelnioną komorą temperaturową,  zaprojektowany do charakterystyki kinetyki i czasu sieciowania na podstawie analizy lepkosprężystych właściwości elastomerów i mieszanek elastomerowych. Dolna część komory oscyluje z predefiniowaną częstotliwością 1.667 Hz i amplitudą (0.20, 0.50, 10 lub 30) , a odpowiedź próbki (moment obrotowy) na przykładane naprężenia rejestrowana przez górną część komory pomiarowej, jest miarą zmiany właściwości próbki na skutek sieciowania.

Cechy szczególne:
Zakres temperatur w standardzie do 230 deg C oraz wysoka precyzja kontroli temperatury za pomocą mikroprocesorów, na poziomie +/- 0.03 oC.
Bardzo precyzyjny pomiar momentu obrotowego, z częstotliwością próbkowania powyżej >10 kHz.
Dostępny opcjonalny system chłodzenia powietrzem do kontroli szybkości narastania temperatury (możliwość skanowania temperaturowego) i chłodzenia aparatu.

Zgodność z normami
Urządzenie zapewnia pracę zgodną, między innymi, z następującymi normami: ISO 6502, ASTM D 5289, DIN 53529

Wyznaczane parametry:
Moment obrotowy, temperatura, ciśnienie, czas, szybkość ścinania
Zebrane dane dostarczają precyzyjnych informacji na temat przetwórstwa: kinetyki i czasu podwulkanizacji, czasu wulkanizacji oraz na temat zachowania się materiału po usieciowaniu.

Katalog

Informacje Nie


Reometr MDR 3000 Basic

  • Reometr MDR 3000 Basic
  • Komora pomiarowa
  • Reometr MDR 3000 Basic