+48 22 67 525 67
info @ spectro-lab.pl
Imię i Nazwisko Firma lub Instytucja i Dział Adres Kod pocztowy                      Miasto Telefon                                  Adres email

Pola oznaczone (* ) są obowiązkowe.

Opis Newsletter Wyślij wiadomość
Kontakt inną drogą
Po prostu zadzwoń do nas
+48 22 675 25 67
Wyślij fax:
+48 22 811 98 18
Napisz do nas:
info@spectro-lab.pl

Szczegóły

Przeznaczenie:
Reometr MDR to system bezrotorowy, z dwustożkową, uszczelnioną komorą temperaturową,  zaprojektowany do charakterystyki kinetyki i czasu sieciowania na podstawie analizy lepkosprężystych właściwości elastomerów i mieszanek elastomerowych. Dolna część komory oscyluje z predefiniowaną częstotliwością 1.667 Hz i amplitudą (z możliwością krokowej regulacji w zakresie od +/-0.01º do +/-5º), a odpowiedź próbki (moment obrotowy) na przykładane naprężenia rejestrowana przez górną część komory pomiarowej, jest miarą zmiany właściwości próbki na skutek zadanych warunków.

Cechy szczególne:

  • Zakres temperatur w standardzie do 230ºC oraz wysoka precyzja kontroli temperatury za pomocą mikroprocesorów, na poziomie +/- 0.03ºC.
  • Bardzo precyzyjny pomiar momentu obrotowego, z częstotliwością próbkowania powyżej  >10 kHz.
  • Wbudowany system chłodzenia powietrzem do kontroli szybkości narastania temperatury (możliwość skanowania temperaturowego 1°C/s) i chłodzenia aparatu.
  • Możliwość rozbudowy do systemu najbardziej rozbudowanego, dynamicznego analizatora procesowego typu RPA
  • Wbudowane interfejsy do komunikacji z komputerem: Ethernet, USB, Compact flash, RS232
  • Możliwość doposażenia w dwustopniowy układ chłodzenia oraz w układ kontroli temperatury w zakresie od 10°C lub od -40°C
  • Możliwość wyposażenia w przetwornik siły normalnej umożliwiający jednoczesny pomiar on-line momentu obrotowego i ciśnienia w trakcie pomiaru
  • Opcjonalna możliwość kontroli zmiany objętości próbki w czasie pomiaru - system umożliwiający kontrolę siły zamykania i regulację szczeliny komory pomiarowej, pozwalający na kompensację skurczu analizowanej próbki oraz eliminację ślizgania się próbki w komorze.


Zgodność z normami
Urządzenie zapewnia pracę zgodną, między innymi, z następującymi normami: ISO 6502, ASTM D 5289, DIN 53529

Wyznaczane parametry:
Moment obrotowy, temperatura, ciśnienie, czas, szybkość ścinania
Zebrane dane dostarczają precyzyjnych informacji na temat przetwórstwa: kinetyki i czasu podwulkanizacji, czasu wulkanizacji oraz na temat zachowania się materiału po usieciowaniu.

Katalog

Informacje Nie


Reometr MDR3000

  • Reometr MDR3000