+48 22 67 525 67
info @ spectro-lab.pl
Imię i Nazwisko Firma lub Instytucja i Dział Adres Kod pocztowy                      Miasto Telefon                                  Adres email

Pola oznaczone (* ) są obowiązkowe.

Opis Newsletter Wyślij wiadomość
Kontakt inną drogą
Po prostu zadzwoń do nas
+48 22 675 25 67
Wyślij fax:
+48 22 811 98 18
Napisz do nas:
info@spectro-lab.pl

Szczegóły

Przeznaczenie:
Reometr MDR to system bezrotorowy, z dwustożkową, uszczelnioną komorą temperaturową,  zaprojektowany do charakterystyki  elastomerów i mieszanek elastomerowych przed, w trakcie i po usieciowaniu, na podstawie analizy właściwości lepkosprężystych. Dolna część komory oscyluje z częstotliwością kontrolowaną w zakresie od 0.001 Hz do 33 Hz i amplitudą (kontrolowaną płynnie w zakresie od 0.01º do 90º), a odpowiedź próbki (moment obrotowy) na przykładane naprężenia rejestrowana przez górną część komory pomiarowej, jest miarą zmiany właściwości próbki na skutek zadanych warunków.

Cechy szczególne:

  • Zakres temperatur w standardzie do 230ºC oraz wysoka precyzja kontroli temperatury za pomocą mikroprocesorów, na poziomie +/- 0.03ºC.
  • Najprecyzyjniejszy pomiar momentu obrotowego, z częstotliwością próbkowania powyżej  >30 kHz.
  • Rozdzielczość częstotliwości 0,0001 Hz, precyzja 0,003 Hz
  • Wbudowany podwójny system chłodzenia powietrzem do kontroli szybkości narastania temperatury (możliwość skanowania temperaturowego 1ºC/s) i chłodzenia aparatu.
  • Możliwość rozbudowy do systemu najbardziej rozbudowanego, dynamicznego analizatora procesowego typu RPA
  • Wbudowane interfejsy do komunikacji z komputerem: Ethernet, USB, Compact flash, RS232
  • Możliwość doposażenia w układ kontroli temperatury w zakresie od 10ºC lub od -40ºC
  • Możliwość wyposażenia w przetwornik siły normalnej umożliwiający jednoczesny pomiar on-line momentu obrotowego i ciśnienia w trakcie pomiaru
  • Opcjonalna możliwość kontroli zmiany objętości próbki w czasie pomiaru - system umożliwiający kontrolę siły zamykania i regulację szczeliny komory pomiarowej, pozwalający na kompensację skurczu analizowanej próbki oraz eliminację ślizgania się próbki w komorze.


Zgodność z normami
Urządzenie zapewnia pracę zgodną, między innymi, z następującymi normami: ASTM D6204, D5289, D6601, ISO 6502, ASTM D5289 i DIN 53529

Wyznaczane parametry:
Moment obrotowy, Moduł dynamiczny G’, G’’, G*, temperatura, ciśnienie, czas, szybkość ścinania, n, n’’, n*, j’, j’’, j*, tan delta.
Aparat umożliwia charakterystykę surowców (min. pod kątem rozkładu mas cząsteczkowych polimerów, charakterystykę rozgałęzień, zawartości fazy żelowej i wiele innych), optymalizację parametrów przetwórstwa, a także charakterystykę właściwości wulkanizatów po usieciowaniu.

Katalog

Informacje Nie


Reometr MDR 3000 Pro

  • Reometr MDR 3000 Pro